Scan Bestuurscoaching

Als bestuurslid van een vrijwilligersorganisatie moet u van alle markten thuis zijn. Aan de verwachtingen van leden én vrijwilligers tegemoet komen, draagvlak vinden voor beleid, de financiën kloppend houden en de pr-machine laten draaien. Dat is niet niks! We kunnen ons voorstellen dat u bij zo’n breed takenpakket best wat ondersteuning kunt gebruiken. Wist u dat u als Haagse bestuurder kosteloos in aanmerking kunt komen voor bestuurscoaching?

Hoe werkt het?

Bestuurscoaching is een kortdurende ondersteuning van 2 tot 5 gesprekken in een periode van maximaal drie maanden. De bestuurscoach is een doorgewinterde bestuurder die op vrijwillige basis met uw bestuur meekijkt en advies geeft. Wat bestuurscoaching voor u kan betekenen hangt af van uw vraag. Als u de scan onder deze tekst invult, zien wij welke ondersteuning bij u past. Wij stellen u dan voor aan de juiste bestuurscoach. Maak kennis met onze bestuurscoaches.

Uw vraag, onze match

Wat bestuurscoaching voor u kan betekenen hangt af van uw vraag. Is de coaching gewenst voor het voltallige bestuur of juist voor één bestuurslid met een specifieke taak? Gaat uw vraag over het managen van de interne organisatie of juist over de strategie of de groeidoelstelling? Of speelt er een conflict in het bestuur dat tot nu toe onoplosbaar is? In de scan geeft u aan wat uw vraag is en waar u advies over wil.

Geen kosten

De inzet van een bestuurscoach is kosteloos voor bestuurders van Haagse organisaties. In het eerste gesprek verkent u de ondersteuningsvraag met de bestuurscoach. De coach zet de bevindingen op papier en op basis hiervan start het coachingstraject. De coach maakt geen deel uit van uw organisatie, maar kijkt vanaf de zijlijn mee en voorziet u van passend advies of nieuwe inzichten. Het traject bestaat uit maximaal vijf gesprekken. Na afronding van het traject vindt een evaluatie plaats waarna u bepaalt of verdere ondersteuning gewenst is.

Geen glans zonder wrijving

Onze ervaring is dat coaching nuttige, nieuwe inzichten oplevert voor organisaties, maar soms ook ‘een beetje pijn doet’. Het vergt enige inspanning. De bestuurscoaches zetten zich in voor uw organisatievraagstuk. Soms komen hier confronterende inzichten uit voort of gaat het advies een andere kant op dan u vooraf had gedacht. Dat kan nodig zijn om uw organisatie een stap vooruit te helpen.

Meer ondersteuningstools

Naast bestuurscoaching biedt PEP Den Haag nog diverse andere ondersteuningstools. Zo start tweemaal per jaar de reeks trainingen ‘Managen en Besturen van Vrijwilligersorganisaties’. Raadpleeg voor informatie en data de Den Haag Doet Vrijwilligersacademie. Ook vindt u veel informatie en bruikbare formats in onze gids voor vrijwilligersorganisaties, het PEP eboek. U kunt tevens een kosteloos adviesgesprek aanvragen bij één van onze PEP adviseurs.

Doe nu de scan